Hand Text
home-header

Geef uw kind de sleutel weer in handen!

Wie ben ik?

In de loop der jaren heb ik veel ervaring opgedaan in het begeleiden van kinderen en hun ouders. Ik heb in het begin van mijn loopbaan gewerkt als groepsleerkracht in het speciaal basisonderwijs. Na de komst van mijn twee kinderen ben ik als remedial teacher en begeleider van kinderen met een ‘rugzak’ op een basisschool gaan werken, omdat ik mij meer wilde gaan richten op het individuele kind. Een aantal jaren geleden ontstond de behoefte om ook op sociaal-emotioneel gebied iets te kunnen betekenen voor kinderen. Daarom heb ik een 3-jarige opleiding tot kinder- en jeugdtherapeut gevolgd (afgerond in 2010). In 2016 heb ik het diploma Psychosociale Basiskennis behaald. In 2018 heb ik de basistraining EMDR met succes afgerond.

Omdat het van wezenlijk belang is dat uw zoon of dochter zichzelf tijdens de therapie durft te uiten, besteed ik veel aandacht aan het creëren van een veilige omgeving, waarin uw kind zich op zijn/haar gemak voelt.

Het op de één of andere manier een steentje bijdragen aan het levensgeluk van een kind en zijn ouders geeft mij veel voldoening.

Karin Oosterveer Kinder- & Jeugdtherapie is sponsor van Stichting Niños de Waita Ticca. Deze stichting vangt kinderen van hulpbehoevende gezinnen in Ecuador op. (www.villaticca.com)