Hand Text
home-header

Geef uw kind de sleutel weer in handen!

Werkwijze

Als u besloten heeft uw kind aan te melden voor kindertherapie, dan volgt er een intakegesprek.

Tijdens dit gesprek gaan we nader in op de bestaande klachten en op de situaties, waarin uw kind er last van heeft.

We kijken ook naar datgene wat er tot nu toe is gedaan om het probleem de baas te worden, naar de sterke kanten van uw kind en naar de situaties waarin hij of zij geen klachten heeft. Tijdens het gesprek wordt ook het concrete doel van de therapie vastgesteld.

Na de intake volgen ongeveer vijf sessies, waarin ik samen met uw zoon of dochter op verschillende manieren op zoek zal gaan naar de oorzaak van het probleem en naar mogelijke oplossingen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van spel, creatieve activiteiten, gesprekjes, zelfbeeldvragenlijsten en het spelen van gezelschapsspelletjes. Ook aan uw kind zelf zal ik vragen wat het met de therapie wil bereiken.

Daarna volgt weer een oudergesprek, waarbij ik u op de hoogte zal brengen van mijn bevindingen. Ook zal ik met u bespreken op welke manier ik met uw kind verder zal gaan werken.

De technieken die tijdens deze fase van de therapie gebruikt kunnen worden, zijn:

  •  ontspanningsoefeningen en visualisaties
  •  verankeren van positieve ervaringen
  •  rollenspel om ‘nieuw’ gedrag te oefenen
  •  het spelen van spelletjes om ‘nieuw’ gedrag te leren   toepassen
  •  oefeningen omtrent de invloed van gedachten op gevoelens   en gedrag
  •  verwerken van emoties zoals verdriet of boosheid door middel   van tekenen, schilderen of knutselen
  •  het luisteren naar of zelf bedenken van metaforische verhalen
  •  opstellingen maken met knuffels of poppetjes van het gezin,  de familie of de klas

Wanneer uw kind aangeeft dat de klachten geheel of grotendeels verdwenen zijn, volgt er nog een laatste gesprek met u. Over het algemeen hebben kinderen aan tien sessies voldoende om weer op eigen kracht verder te kunnen.