Hand Text
home-header

Geef uw kind de sleutel weer in handen!

Wat is het?                                                                                 

Integratieve kinder- en jeugdtherapie is een kortdurende en laagdrempelige therapie voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot 16 jaar, waarbij vanuit verschillende invalshoeken naar het kind en zijn klacht gekeken wordt.

In de eerste sessies bekijk ik of de klacht wordt veroorzaakt door 'onhandig' gedrag van het kind en of de school- of gezinssituatie van invloed is. Daarnaast kijk ik hoe het kind reageert op moeilijke situaties en of er sprake is van onverwerkte gebeurtenissen in het verleden.Ook ga ik na of er mogelijke lichamelijke oorzaken zijn voor de klacht.Wanneer dit het geval is, zal ik u doorverwijzen naar een arts of andere hulpverlener. Deze aanpak zorgt ervoor dat het kind centraal staat en er geen sprake is van eenzijdige benadering.

Tijdens de therapie ligt de nadruk echter op de zoektocht naar de 'sleutel'; de oplossing van het probleem. Ieder kind weet onbewust op welke manier het zijn/haar klacht kan oplossen. De therapeut hoeft deze eigen kracht, vaardigheden en vermogens van het kind slechts zichtbaar te maken en aan te spreken.

Oudercontact speelt een belangrijke rol binnen de therapie, omdat ouders dé ervarings-deskundigen op het gebied van hun kinderen zijn. Het contact met de ouders levert enerzijds nuttige informatie op voor de therapeut, anderzijds kan het contact ervoor zorgen dat de ouders hun kind tijdens en na afloop van de therapie op een goede manier kunnen blijven ondersteunen.